Domaganie się od dłużnika spłaty zobowiązania nie przynosi pożądanych rezultatów? Zastanawiasz się, czy istnieje inny sposób na odzyskanie należności? Rozwiązaniem może być sprzedaż zobowiązania. Na czym polega wykup wierzytelności i kiedy warto zdecydować się na jej odsprzedanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest wierzytelność?

Wierzytelność to prawo do domagania się od dłużnika uregulowania przez niego zobowiązania poprzez spłatę należności. Jest to prawo osobiste, co oznacza, że wierzyciel może żądać zapłaty tylko od konkretnego dłużnika. Wierzytelność to przedmiot obrotu gospodarczego, a więc może być sprzedana, zastawiona lub przekazana innej osobie. O jej wartości decydują m.in. wiarygodność dłużnika oraz termin, kiedy zobowiązanie powinno zostać uregulowane.

Na czym polega wykup wierzytelności?

Wykup wierzytelności to proces, w którym nabywca przejmuje do niej prawo od wierzyciela w zamian za uiszczenie określonej kwoty. Zazwyczaj dotyczy to przeterminowanych zobowiązań lub tych, co do których istnieje duże ryzyko niewypłacalności dłużnika. W ten sposób nabywca wierzytelności staje się nowym wierzycielem i zyskuje prawo do dochodzenia długu od osoby zalegającej z płatnościami. Wykup wierzytelności od banku jest często wykorzystywany przez firmy specjalizujące się w windykacji długów. Celem nabywcy jest zazwyczaj uzyskanie wyższego zwrotu z inwestycji, niż wynosiła zapłacona kwota. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż wierzytelności często odbywa się po niższej cenie niż jej nominalna wartość.

Kiedy można sprzedać wierzytelność?

Skoro wiadomo już, co to jest wierzytelność i na czym polega jej wykup, to warto także dowiedzieć się, w jakich okolicznościach można ją sprzedać. Bardzo często dochodzi do tego, gdy jest ona przeterminowana, a dłużnik nie wykazuje chęci zapłaty. Wtedy wierzyciel, któremu zależy na szybkim odzyskaniu części należności, może zdecydować się na sprzedaż wierzytelności. Pozwala to uniknąć angażowania się w długotrwały i kosztowny proces windykacyjny. Niektóre firmy mogą sprzedawać swoje wierzytelności w celu poprawy płynności finansowej, zwłaszcza jeśli mają dużo zablokowanych środków w postaci nieściągalnych długów. Do odsprzedania należności często dochodzi także przy okazji restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ może to być jednym ze sposobów na szybkie pozyskanie gotówki. Wierzyciele mogą także decydować się na sprzedaż wierzytelność w przypadku obaw o stale pogarszającą się sytuację finansową dłużnika.

Wykup wierzytelności polega na przejęciu przez nabywcę prawa do domagania się zapłaty zaległych zobowiązań dłużnika. Często do sprzedaży należności dochodzi, gdy wierzyciel chce szybko odzyskać swoje pieniądze bez konieczności przeprowadzania procesu windykacyjnego. Czy wykup wierzytelności to dobre rozwiązanie? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *