Wykup wierzytelności

Wykup wierzytelności w Balance Polska to korzyści, których nie dają rozwiązania takie jak windykacja czy postępowanie sądowe i egzekucyjne, gdzie czas odzyskania, koszty postępowania i ostateczny rezultat postępowania nigdy nie są znane.

Ponad 90% firm, które zdecydowały się na sprzedaż wierzytelności po raz pierwszy, decyduje się w ten sposób zwiększyć zakres odzyskiwania zamrożonego kapitału.

Brak minimalnej kwoty

Brak wymagań co do minimalnej kwoty zobowiązania. Sprzedaj każdą kwotę, którą Dłużnik powinien Ci zapłacić.

Przejrzyste zasady

Płacimy ustalony procent wartości wierzytelności (nawet do 90% należności głównej), a na różnicę otrzymasz fakturę VAT, którą wliczysz w koszty firmy.

Elastyczne warunki współpracy

Współpraca dostosowana do potrzeb i wymagań klientów. Sprzedaj jedną wierzytelność lub wybierz stałą obsługę sprzedaży swoich wierzytelności.

Bezregresowa forma wykupu

W momencie wypłaty środków przejmujemy całkowite ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika, a Ty odzyskujesz gotówkę i spokój.

Balance Polska to:

Wykup wierzytelności w szybkiej i przejrzystej formule oraz całkowite przejęcie ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością dłużnika.

Wykupujemy należności główne, odsetkowe, poboczne z obrotu gospodarczego wynikające między innymi z faktur VAT, not odsetkowych, nakazów zapłaty, kaucji gwarancyjnych oraz innych udokumentowanych wierzytelności.

Kiedy brać pod uwagę sprzedaż długu?

 • Kontrahent spóźnia się z płatnością, blokując płynność finansową firmy.
 • Upłynął termin płatności faktury.
 • Dłużnik nie reaguje na wezwania do zapłaty lub telefony.
 • Firma z powodu zaległości traci płynność finansową.
 • Chcesz ograniczyć środki na długotrwałe czynności kancelaryjno-sądowe.
 • Chcesz uniknąć zagrożenia restrukturyzacji lub upadłości dłużnika umożliwiające odzyskanie pieniędzy.

Jakie korzyści przyniesie sprzedaż wierzytelności?

 • Szybkie odzyskanie zamrożonych środków pozwalających zachować płynność finansową firmy
 • Pozbycie się ryzyka związanego z niewypłacalnością lub upadłością dłużnika
 • Brak dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów związanych z ewentualną obsługą prawną czy windykacyjną wynikającą z problemów w egzekwowaniu należności
 • Brak konieczności prowadzenia, kontrolowania i ponoszenia kosztów klasycznych postępowań windykacyjnych
 • Spokojne nerwy i możliwość wyksięgowania uciążliwego zobowiązania
professional-executive-business-colleague-team-working-and-analyzing-with-new-project-of-accounting-e1654494421332.jpg
businessman-giving-consultation-about-contract-e1654484700164.jpg

Dlaczego jeszcze warto skorzystać z wykupu wierzytelności?

Wykup Wierzytelności to doskonała alternatywa dla klasycznych rozwiązań odzyskiwania zobowiązań od dłużników oraz możliwość odzyskania zamrożonych środków na realizację kolejnych celów czy zachowanie płynności finansowej.

Wykup wierzytelności to przede wszystkim korzyści, których nie daje windykacja czy postępowanie sądowe i egzekucyjne, których czas odzyskania, koszty postępowania czy ostateczny rezultat jest trudny do przewidzenia. Sprzedając wierzytelność w określonej wysokości i czasie otrzymujesz pieniądze zapominając o problemie z Dłużnikiem.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości - skontaktuj się z nami a my z pewnością doradzimy najkorzystniejsze rozwiązanie.

Masz Dłużnika? Nie opłaca się czekać!