Obsługa Prawna

Obsługa prawna Balance Polska to wsparcie przedsiębiorców w skutecznym dochodzeniu ich należności na drodze prawnej, szczególnie w sytuacjach, gdy wyczerpano formułę polubownych i przedsądowych ustaleń.

Znajomość prawa poparta 15 letnią praktyką.

Analiza i wsparcie prawne

W oparciu o analizę sytuacji gospodarczej i prawnej dłużnika doradzamy i uzgadniamy najkorzystniejsze rozwiązania zmierzające do skutecznego odzyskania pieniędzy od dłużnika.

Egzekucja należności

Działania detektywistyczne (ustalanie majątku dłużnika), przygotowanie oraz nadzór i koordynacja postępowania egzekucyjnego celem uzyskania pieniędzy i pomyślnego zakończenia sprawy.

Reprezentacja i zastępstwo procesowe

Reprezentujemy klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania.

Elastyczne warunki współpracy

Współpraca dostosowana do potrzeb i oczekiwań klientów. Balance opcjonalnie pokryje obowiązkowe koszty sądowe i egzekucyjne, aż do chwili skutecznego odzyskania pieniędzy od Dłużnika.

Balance Polska to:

Zdecydowanie więcej niż kancelaria prawna.

Rozwiązania prawne prowadzone przez Profesjonalnych Radców Prawnych, Adwokatów oraz Doradców Restrukturyzacyjnych dedykowane Przedsiębiorcom to jeden z elementów składowych wachlarza narzędzi i uprawnień posiadanych przez BALANCE do skutecznego dochodzenia należności od dłużników oraz pomocy firmom borykającym się z trudnościami finansowymi. Wszystkie elementy łączymy i zapewniamy każdorazowo w ramach prowadzonych działań by osiągnąć najkorzystniejsze rozwiązanie.

Co odróżnia nas od innych?

  • Weryfikujemy indywidualnie sytuację gospodarczą i prawną Dłużnika.
  • Oceniamy stan prawny wierzytelności i wynikające z tego możliwości rozwiązania sprawy.
  • Wiemy, kiedy wycofać się z popularnych metod na rzecz zindywidualizowanego podejścia do kwestii wierzytelności.
  • Dajemy wybór, przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązanie.
  • Nierzadko pokrywamy koszty sądowe aż do chwili odzyskania wierzytelności.
  • Nasz Pełnomocnik oraz delegowany do wsparcia klienta zespół czuwa nad sprawnym przebiegiem postępowania.
businessman-and-businesswoman-having-discussion-while-walking-e1655275657455.jpg

Obsługa Prawna

Niewiele mówi się o sytuacjach, gdy postępowanie sądowe nie jest skuteczną drogą dochodzenia należności przez Wierzyciela. Często skierowanie sprawy do sądu wiąże się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem czasu odzyskiwania wierzytelności. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że wiemy, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze bez szkody wizerunkowej i finansowej naszego klienta.

Więcej informacji o tym, jak pracujemy uzyskają Państwo podczas konsultacji z naszym doradcą oraz zespołem prawnym.

Masz Dłużnika? Nie opłaca się czekać!