Wywiad Gospodarczy

Oferowany przez BALANCE POLSKA wywiad gospodarczy to szybki oraz skuteczny sposób zweryfikowania rzetelności płatniczej, uczciwości oraz kondycji finansowej kontrahenta.

Od 15 lat pomagamy w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Indywidualne podejście

Zweryfikujemy wskazany podmiot gospodarczy na podstawie numeru NIP pod kątem sytuacji prawnej, finansowej i gospodarczej.

Bezpieczeństwo i poufność

Weryfikacja ma charakter poufny i jest przeznaczona do wyłącznego użytku zamawiającego.

Zebranie i analiza danych

Zebranie i analiza danych z baz finansowo-kredytowych, prawnych, gospodarczych oraz kanałów własnych.

Korzyści

W krótkim czasie przekażemy skondensowaną informację, która pomoże podjąć właściwą decyzję biznesową.

Wywiad gospodarczy w Balance Polska to:

Nieszablonowe metody weryfikacji sytuacji, rzetelności biznesowej i wypłacalności podmiotu gospodarczego.

Dobrze sprawdzona i potwierdzona Informacja to w bieżących czasach podstawa dla przedsiębiorców do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

Wywiad gospodarczy w Balance Polska obejmuje weryfikację:

  • sytuacji finansowej,
  • ruchomości i nieruchomości,
  • powiązań handlowych,
  • rzetelności płatniczej,
  • powiązań osobowych,
  • miejsca siedziby podmiotu,
  • zadłużenia w Krajowych Rejestrach Długów i Biurze Informacji Kredytowej,
  • zadłużenia w Związku Banków Polskich oraz Krajowych i Europejskich Giełdach Długów,
  • informacji ubezpieczeniowych,
  • postępowań: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, sądowych, karnych, egzekucyjnych, skarbowych.
balance-polska-600x800_10

Minimalizacja ryzyka

Głównym zadaniem przeprowadzania wywiadu gospodarczego jest weryfikacja przyszłych kontrahentów, a przez to minimalizacja ryzyka podjęcia współpracy z nierzetelnym oraz nieuczciwym partnerem biznesowym. Ten rodzaj wywiadu, jako forma prewencji, pozwala określić czy firma jest godna zaufania. Jego wykonanie może stać się realnym wsparciem dla danego podmiotu gospodarczego i prowadzić do wzrostu konkurencyjności, a także zbudowania silnej pozycji na rynku przedsiębiorstw działających w podobnej branży. Należy wiedzieć, że jest to w pełni legalna forma weryfikacji. Podmiot zlecający przeprowadzenie wywiadu gospodarczego nie jest narażany na żadne konsekwencje prawne z tego powodu.

Więcej informacji o tym, jak pracujemy uzyskają Państwo podczas konsultacji z naszym doradcą oraz zespołem prawnym.

Chcesz sprawdzić kontrahenta? Nie opłaca się czekać!