Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, zadłużonych osób w naszym kraju jest ponad 2,3 mln osób. Nic więc dziwnego, że często pojawiającym się pytaniem jest, czy firma windykacyjna może zająć wynagrodzenie. W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości! 

Jak działa firma windykacyjna?

Zanim odpowiemy na pytanie zawarte w tytule naszego dzisiejszego artykułu, chcielibyśmy krótko wyjaśnić, w jaki sposób działa firma windykacyjna. Otóż prowadzi ona działania w celu odzyskania długów od osób lub firm, które nie regulują swoich zobowiązań finansowych w ustalonym terminie. Proces windykacji rozpoczyna się zwykle od kontaktu z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyn opóźnienia w płatności i próby negocjacji sposobów spłaty długu. W przypadku braku współpracy dłużnika firma może przejść do bardziej formalnych środków, włączając w to postępowanie sądowe, które może skutkować uzyskaniem tytułu egzekucyjnego. Jest to jednak ostateczność, gdyż firmy windykacyjne najczęściej preferują polubowne rozwiązanie problemu, ponieważ jest to zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne dla obu stron. 

Czy firma windykacyjna może zająć wynagrodzenie?

Windykator, zgodnie z obowiązującym prawem, nie posiada uprawnień do zajęcia konta bankowego dłużnika. Takie działania są zastrzeżone wyłącznie dla komornika sądowego. W naszej opinii powszechne nieporozumienie dotyczące roli windykatora wynika często z mylenia jego funkcji z komornikiem. 

Jeśli próby polubownego rozwiązania problemu nie przyniosą skutku, firma windykacyjna może skierować sprawę na drogę sądową. Po wygranej sprawie i uzyskaniu tytułu wykonawczego dług może zostać przekazany do komornika. Wówczas komornik, w ramach prawomocnego postępowania egzekucyjnego, ma uprawnienia do zajęcia odpowiedniej części środków z rachunku bankowego dłużnika.

Co może zrobić windykator?

Wyjaśniliśmy już, ze windykator nie ma możliwości na zajęcie wynagrodzenia dłużnika i jedynie komornik może podejmować tego typu działania. A co w takim razie może zrobić windykator? Pracownicy firmy windykacyjnej działając zgodnie z prawem, mają do dyspozycji kilka metod zachęcania dłużnika do uregulowania zaległości finansowych. Do tych działań należy:

  • wysyłanie oficjalnych wezwań do zapłaty zadłużenia,
  • przesyłanie SMS-ów oraz e-maili z przypomnieniami o konieczności uregulowania długu,
  • inicjowanie kontaktu telefonicznego w celu przypomnienia o zaległościach,
  • osobiste odwiedziny u dłużnika w jego miejscu zamieszkania, co wymaga jednak zgody dłużnika,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, w tym oferowanie możliwości spłaty zadłużenia w ratach,
  • informowanie o potencjalnych następstwach nieuregulowania długu, w tym o ryzyku wpisu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) czy Biura Informacji Gospodarczej (BIG), co może mieć wpływ na przyszłą zdolność kredytową dłużnika.

Te metody mają na celu przekonanie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, przy jednoczesnym respektowaniu jego praw.

Mamy nadzieję, że naszym dzisiejszym artykułem udało nam się skutecznie wskazać na różnice pomiędzy windykatorem a komornikiem. Firma windykacyjna nie może zająć wynagrodzenia dłużnika, ale może zainicjować proces, który może prowadzić do przejęcia wypłaty osoby zadłużonej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *