Windykacja długów to proces, który często jest mylony z egzekucją komorniczą, są to jednak dwa zupełnie różne procesy. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy bliżej przybliżyć wam rolę firmy windykacyjnej w procesie egzekucyjnym, czytajcie dalej jeśli jesteście ciekawi, czy można oddać sprawę do komornika przez windykatora.

Jakie kompetencje mają firmy windykacyjne?

Podstawową zasadą jest to, że firma windykacyjna nie posiada uprawnień komorniczych, nie są uprawnione do przeprowadzania egzekucji długu na sposób, w jaki robią to komornicy. Oznacza to, że nie mogą one bezpośrednio zajmować majątku dłużnika ani prowadzić innych działań egzekucyjnych. Jej działalność ogranicza się do prób odzyskania długu od dłużnika poprzez różne metody, które mogą obejmować polubowne próby kontaktu, wysyłanie wezwań do zapłaty czy wpisanie dłużnika do rejestru dłużników BIG​. Choć te metody mogą być skuteczne w wielu przypadkach, istotne jest podkreślenie, że działania firm windykacyjnych muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami ochrony danych osobowych i przepisami dotyczącymi postępowania z dłużnikami. Firma, która przekroczy te granice, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.

Jak wygląda proces przekazywania sprawy do komornika?

Aby firma windykacyjna mogła przekazać sprawę do komornika, musi spełnić określone warunki. Kluczowym z nich jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, co jest możliwe jedynie poprzez postępowanie sądowe. Oznacza to, że firma windykacyjna musi najpierw wnosić sprawę do sądu. Jeżeli sąd uzna roszczenia windykatora za uzasadnione, wyda nakaz zapłaty wobec dłużnika. Nakaz ten jest oficjalnym dokumentem sądowym, potwierdzającym zobowiązanie dłużnika do uregulowania długu. Aby nakaz zapłaty stał się tytułem egzekucyjnym, musi być opatrzony klauzulą wykonalności. Jest to dodatkowe orzeczenie sądu, które stwierdza, że nakaz zapłaty jest ostateczny i nadaje mu moc egzekucyjną. Dopiero wtedy firma windykacyjna może podejmować kroki w kierunku egzekucji komorniczej. Gdy windykator posiada tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, może przystąpić do przekazania sprawy do komornika.

Firma windykacyjna, mimo swej roli w odzyskiwaniu długów, nie może działać samodzielnie w zakresie egzekucji komorniczej. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego poprzez postępowanie sądowe jest niezbędnym warunkiem, aby móc legalnie przejść do etapu egzekucji komorniczej.

Relacje prawne między firmą windykacyjną a wierzycielem

Opcje dostępne dla firmy windykacyjnej mogą również zależeć od stosunku prawnego, jaki łączy wierzyciela z firmą windykacyjną. W niektórych przypadkach firma windykacyjna może działać na podstawie pełnomocnictwa od wierzyciela lub poprzez zakup długu od niego. W takich sytuacjach uzyskanie tytułu egzekucyjnego umożliwia przekazanie sprawy do komornika​.

Odzyskiwanie długów to trudny i złożony proces, zarówno dla firmy windykacyjnej, jak i dla komornika. Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić, w jaki sposób działają firmy windykacyjne i kiedy oddają one sprawy do komorników sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *