Windykacja – jak nie przegapić…

Dobrze funkcjonujący biznes to taki, który oprócz tego, że jest stabilny i przynosi regularne dochody, pozwala na stały rozwój. Prowadząc firmę warto mieć na uwadze, że czasem chwila nieuwagi w postaci jednej dużej niezapłaconej faktury potrafi przekreślić wiele lat ciężkiej pracy. Na co uważać w biznesie? Jak reagować w przypadku braku płatności?

windykacja

Dobrze funkcjonujący biznes to taki, który oprócz tego, że jest stabilny i przynosi regularne dochody, pozwala na stały rozwój. Prowadząc firmę warto mieć na uwadze, że czasem chwila nieuwagi w postaci jednej dużej niezapłaconej faktury potrafi przekreślić wiele lat ciężkiej pracy. Na co uważać w biznesie? Jak reagować w przypadku braku płatności?

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna na świecie, blisko 3 letni paraliż gospodarek spowodowany pandemią covid-19, liczne zmiany przepisów w obowiązującym systemie prawa, a do tego aktualna sytuacja geopolityczna i niepokój w Europie sprawiły, że wiele dobrze prosperujących firm popada z dnia na dzień w kłopoty finansowe. Wiele branż redukuje aktualnie swoją obecność, bo w trudnym gospodarczo czasie nie ma zapotrzebowania na ich produkty i usługi. Widać to najbardziej w branżach związanych z obrotem nieruchomościami, inwestycjami infrastrukturalnymi, a obecnie także większości gałęzi związanych z budownictwem.

Jako podmiot uczestniczący w bieżących procesach finansowych oraz windykacji należności z obrotu gospodarczego różnych branż, dostrzegamy zmianę przede wszystkim w skali zjawiska, jakim obecnie jest brak płynności finansowej przedsiębiorców wynikający z wahań w łańcuchu dostaw czy rosnących z dnia na dzień kosztów produkcji.

Do tego wiele małych, ale dotąd dobrze prosperujących firm z dnia na dzień traci płynność finansową przez kontrahentów, którzy nie wywiązują się w terminie ze swoich zobowiązań finansowych. Znacząca większość firm z sektora MŚP pytanych przez Balance Polska Sp. z o.o., przyznaje, że otrzymuje płatności po terminie płatności wyznaczonym na fakturze. W IV kwartale 2022 r. było to blisko 83% podmiotów pytanych.
Na potwierdzenie na podstawie raportu badania przeprowadzonego przez Coface, na koniec roku 2022 r. m.in. w branży chemicznej, papierowo-drzewnej oraz rolno-spożywczej opóźnienia w płatnościach sięgały średnio 2 miesięcy.
Dla gigantów jedna kwartalna faktura zapłacona po terminie może być niezauważalna w całej machinie. Dla małej firmy często to być albo nie być.

Sygnały alarmowe

Wiele małych firm czy osób prowadzących działalność gospodarczą odwleka w czasie decyzję o przekazaniu sprawy kancelarii windykacyjnej. Za brakiem decyzji stoi zwykle obawa przed utratą stałego kontrahenta, który do tej pory wzorowo wywiązywał się ze zobowiązań i zapewniał stałe źródło dochodu. W wersji optymistycznej można założyć, że są to przejściowe kłopoty, dlatego też wiele firm woli poczekać, by nie zaogniać sytuacji wezwaniami do zapłaty, które negatywnie wpłyną na dalszą współpracę.

Dobre relacje czy dobro firmy?

Trudno jest uchwycić ten właściwy moment, kiedy należy zrezygnować z samodzielnego dopominania się o zaległą płatność i oddać sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który zajmie się w naszym imieniu windykacją. Nasze statystyki pokazują, że nie wszystkie scenariusze z dobrą relacją biznesową w tle mają równie dobre zakończenia. W przeważającej liczbie przypadków schemat niestety jest ten sam. Po polubownych biznesowych upomnieniach, próbach dodzwonienia się „wyżej”, zaczynają się telefony, gdzie sekretariat lub księgowość zapewnienia, że faktura wyjdzie, bo „jutro ma być przelew, na który czekają” lub jutro będzie osoba decydująca.

Rozwiązanie problemu

Kiedy na płaszczyźnie biznesowej i partnerskiej wyczerpią się narzędzia i metody, wierzyciel decyduje się na pomoc kancelarii prawnej, która po przeanalizowaniu dostępne metody rozwiązuje skutecznie problemu.

Windykacja w Balance Polska to innowacyjna forma działania oparta w pierwszym kroku na analizie dłużnika i indywidualnie dobranych metodach odzyskiwania należności z naciskiem na działania przedsądowe.

Skuteczność poparta 15 letnim doświadczeniem.

Zapraszamy do nas!

Krystian Nobis
Balance Polska Sp. z o. o.
www.balancepolska.pl

Tagi :
windykacja należności
Opublikuj :