Windykacja terenowa stała się jednym z najczęściej dyskutowanych tematów wśród przedsiębiorców oraz osób prywatnych zmagających się z problemem niespłaconych długów. Chociaż jest ona często kojarzona z bezpośrednim odwiedzaniem dłużnika przez przedstawiciela firmy windykacyjnej, wiele osób zastanawia się nad jej prawdziwą naturą i legalnością. W tym artykule przyjrzymy się bliżej definicji windykacji terenowej oraz rozwiejemy wątpliwości dotyczące jej zgodności z obowiązującym prawem.

Czym jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to specyficzna forma działań podejmowanych w celu odzyskania niezapłaconych należności. W przeciwieństwie do windykacji telefonicznej czy pisemnej zakłada ona bezpośrednie odwiedziny u dłużnika, które mają na celu wyjaśnienie przyczyn zaległości, przypomnienie o zobowiązaniu oraz motywowanie do jego uregulowania. Często kojarzona jest z presją czy naciskiem na dłużnika, ale prawdziwa windykacja terenowa powinna być przeprowadzana w sposób profesjonalny i zgodny z prawem, dbając o zachowanie odpowiednich standardów oraz poszanowanie praw dłużnika.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

W Polsce windykacja terenowa działania windykacyjne są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumenta. Ważne jest, aby podczas procesu windykacji nie doszło do naruszenia praw osobistych dłużnika, takich jak prawo do prywatności czy godności osobistej. Należy również pamiętać, że nie wszystkie metody nacisku na dłużnika są dozwolone; grożenie, zastraszanie czy stosowanie przemocy są niedopuszczalne i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej firmy windykacyjnej oraz jej przedstawicieli.

Jak zachować się podczas windykacji terenowej?

Podczas windykacji terenowej kluczowa jest postawa spokojna i asertywna. Jeśli przedstawiciel firmy windykacyjnej odwiedza Cię w domu, warto najpierw upewnić się co do jego tożsamości, żądając okazania dokumentów potwierdzających jego uprawnienia. Nie trzeba wpuszczać go do mieszkania, jeśli nie wyrażasz na to zgody, a wszelkie rozmowy warto prowadzić w kulturalny i rzeczowy sposób. Pamiętaj, że masz prawo znać dokładne szczegóły swojego zobowiązania oraz możliwości jego uregulowania. W sytuacji, gdy czujesz się zastraszony lub niekomfortowo, możesz poprosić windykatora o opuszczenie posesji i skonsultować się z prawnikiem w celu poznania swoich praw i możliwych dalszych kroków.

Jak widać, windykacja terenowa polega na bezpośrednich odwiedzinach u dłużnika w celu odzyskania niezapłaconych należności, będąc jednym z narzędzi stosowanych przez firmy windykacyjne. Jest to działanie legalne, o ile przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dbając o prawa i godność dłużnika. W sytuacji kontaktu z windykatorem terenowym, kluczem jest zachowanie spokoju, upewnienie się co do tożsamości osoby oraz poznanie swoich praw.