Często czas działa na niekorzyść wierzyciela…

W 2022 r. doświadczenie pokazało, że odwlekanie windykacji należności ponad 60 dni po terminie płatności często działało na niekorzyść wierzyciela.

windykacja

W 2022 r. doświadczenie pokazało, że odwlekanie windykacji należności ponad 60 dni po terminie płatności często działało na niekorzyść wierzyciela.

Sytuacja dłużnika pogarszała się znacząco, majątek dłużnika zostawał już zajęty na poczet długu wobec innego wierzyciela lub co najgorsze dłużnik ogłasza restrukturyzację lub upadłość. Wtedy okazuje się, że majątku już nie wystarczy na pokrycie dalszych zobowiązań, bieżące należności zostały skonsumowane lub wyprowadzone i nie da się ich ustalić lub sprawy nie można ruszać, bo toczy się postępowanie w którym wierzytelność wchodzi do masy restrukturyzacyjnej lub upadłościowej.

Wtedy nasuwa się pytanie i najczęściej refleksja wierzyciela – Dlaczego tak długo zawierzaliśmy Dłużnikowi? „Zakładaliśmy, że to tylko chwilowe problemy.” Kontrahent zataił przed nami swoją faktyczną sytuację finansową”. „Tak duża i renomowana firma nie wzbudziła naszych obaw. Wszystko wyglądało ok, więc nie sprawdziliśmy, w jakiej są faktycznie kondycji finansowej. Skredytowaliśmy zlecenie, dając klientowi wydłużony termin płatności, bo to duża firma. Nie chcieliśmy popsuć relacji, bo to był stały klient”.

Inne powody..

Innym powodem odwlekania windykacji przez wierzycieli często są finanse, i obawa, że najczęściej wybierane bezpośrednio działania sądowe nie przyniosą efektu „nie mamy pieniędzy na to”, „postępowania sądowe trwają latami a później nie da się odzyskać pieniędzy”, „szkoda na nich kolejnych pieniędzy i tak nic z tego nie będzie”.
W tym miejscu należy podkreślić, że wierzyciel w celu dochodzenia swoich należności, podejmując decyzję w odpowiednim momencie ma spore możliwości wyboru najlepszego dla siebie rozwiązania, które wcale nie muszą wiązać się z ponoszeniem żadnych kosztów do chwili skutecznego odzyskania należności od swojego dłużnika..

O możliwych sposobach przeczytają Państwo w kolejnym artykule. Szczegóły niebawem na naszej stronie.

Zapraszamy!

Krystian Nobis
Balance Polska Sp. z o. o.
www.balancepolska.pl

Tagi :
windykacja należności
Opublikuj :